Du ska ha dina fötter på bollen och bilda en bro.

Hålla denna position lyfta en fot från bollen och hålla i 1-2 sekunder.

Återgå till utgångsläget och upprepa med andra benet.

Kommentarer:

3 Sets 8-12 Reps, villa 30 sekunder.