Börja med att placera fötterna ovanpå bollen och bilda en planka position. med händerna på marken. När det känns stabilt skall du föra armen framåt och sedan
bakåt till höften.

Återgå till startpositionen och upprepa med andra armen.
kommentarer:

3 Sets 8-12 Reps, villa 30 sekunder.