Börja med att placera fötterna ovanpå bollen och bilda en planka. Med händerna på marken. När kroppen stabiliseras i denna position. För armen framåt och sedan tillbaka till marken.

Upprepa med andra armen.
Kommentarer:

3 Sets 8-12 Reps, villa 30 sekunder.