Träna yoga hemma nybörjare

Kanske var det din läkare, sjukgymnast, eller bästa vän som berättade att Yogaträning kanske skulle vara bra för dig. Du har säkert hört väldigt mycket om Yoga, och det verkar som Yoga är ett kur för nästan alla sjukdomar. Ju mer man hör talas om yoga, desto mer förvirrande är det att förstå vad yoga är och handlar om.

Om du skulle gå ut och köpa en Yoga bok? Vilken skulle vara den bästa boken att köpa? När du besöker en bokhandel, då ser du massor av Yoga böcker, yoga CD, yoga DVD. Ska du köpa en kopia av Yoga Sutras av Patanjali eller köpa en bok för dummies?

Här kommer vi att ge dig en översikt av yoga, som kan hjälpa dig på vägen att bestämma din väg in yoga världen. Det finns inget rätt eller fel, men var selektiv när du väljer en yogalärare, Yoga bok, eller yoga cd ..

Det finns väldigt många stilar av yoga. Det finns nio olika stilar av yoga, och många substilar bakom dom. De nio stilarna av yoga är: Mantra, Raja, Tantra Bhakti, Hatha, Jnana, Karma, Kundalini, och Yantra Yoga.
Varje stil förenar kropp, själ och ande.

Ordet Yoga betyder ”union” eller ”enhet.” Om vi kan förena kropp, själ och ande i harmoni kan vi nå lugn. huvudsyftena med Yoga är finna lugn genom förbättrad hälsa till följd av en helhetssyn på livet.

Yoga kommer ifrån Indien. Det finns många böcker om yoga. ursprunget till Yoga går tillbaka tusentals år. Yoga är grunden till de flesta av världens hälso program. Asiatisk kampsporter som har ett ursprung från Shaolin templet, och pilates, kan också spåras tillbaka till Yoga.

De ”högre formerna av yoga” ska vara Bhakti, Jnana, Karma, och Raja Yoga. Var och en av dessa fyra stilar är väldigt komplexa, i sig själva och kan inte göras rättvisa genom en sammanfattning som denna.

Hatha Yoga substilarna är de mest vanliga utanför Indien. De flesta nya utövarna lär sig Hatha Yoga substilarna först.

Hatha Yoga, och de många substilarna betonar fysisk hälsa, vilket troligen leder till en förbättrad psykisk hälsa. De flesta Hatha Yoga klasser, utanför Indien, lär inte ut andlig hälsa.
Hatha Yoga ses av fundamentalister som en export av hinduismen. I vissa fall kan detta vara sant, men de flesta Hatha Yoga lärare undervisar bara bättre hälsa för kropp och själ.

Därför, när du väljer en bok, eller en Yoga lärare, ska du vara medveten om att Yoga läraren eller gurun är bara en guide som leder dig i någon riktning men det är du som bestämmer i vilken riktning du tar. Du som Yoga utövare lär dig att utvidga ditt sinne och fatta dina egna beslut längs vägen.

Yoga är inte kopplat till religion. Om en yoga instruktör lär intolerans, av något slag så är det inte Yoga. Vi måste lära oss att uppskatta mångfalden, och vi bör aldrig tolerera fördomar. Fördomar och intolerans är ofta orsaken till brottslighet och krig.

Målet med Yoga är fred i världen genom enighet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *