El modelo de placa

Tallriksmodellen är en svensk uppfinning och ett enkelt hjälpmedel för viktminskning. Att äta enligt tallriksmodellen ger ett lägre energiintag vid lunch och middag utan att man behöver räkna kalorier. Att äta bra frukost och mellanmål är förstås också viktigt. Tallriksmodellen är egentligen tre olika modeller, en för personer som är fysiskt aktiva och behöver mycket energi, en för personer med normalt energibehov och en för viktnedgång.

Även tallriksmodellen har vi valt att lägga utanför diet- metoderna eftersom den inte utesluter några livsmedel.

Tallriksmodellen delar in din tallrik i tre delar enligt följande:

  • Sektor 1 med potatis, pasta, ris eller liknande.
  • Sektor 2 med rotfrukter och grönsaker.
  • Sektor 3 med kött, fisk, ägg eller ett vegetariskt alternativ

Denna indelning är alltid densamma oavsett vad ditt mål är. Däremot kan proportionerna variera mellan de olika sektorerna. Tallriksmodellen finns i några olika utföranden som de nedan.

Basmodellen

Den vanliga tallriksmodellen är en basmodell som gäller för vuxna och barn över 2 år. Proportionerna på tallriken är desamma för alla, men portionsstorleken måste vara anpassad till det individuella energibehovet.

Minska-vikt-modellen

Minska-vikt-modellen är anpassad för de perioder då kroppsvikten måste minskas och energiinnehållet i maten likaså.

Hälften av tallriken består avgröntoch en fjärde- del avspannmål”, resten avkött”.

Vardagsmotion som ger minst en timmes rörelse om dagen är ett nödvändigt komplement.

Idrotta-modellen

Idrotta-modellen är anpassad för perioder av aktivt idrottande med hård träning minst en timme varje dag.

Hälften av tallriken består avspannmåloch en fjärdedel avgrönt”, resten ärkött”. Med idrotta- modellen går det därför att hålla portionernas volym inom rimliga gränser trots det höga energiinnehållet.